Par mums

RTU Neklētienes un vakara studiju departaments nodrošina RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studiju procesa organizēšanu un norisi.

Nepilna laika (neklātienes) studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek sestdienās. Konsultācijas, ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās.
 
Nepilna laika (vakara) studiju formas studentiem nodarbības notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 18 līdz 21 (dažas nodarbības var tikt plānotas arī piektdienās un sestdienās).
 
Iestājnosacījumi
Nepilna laika (vakara un neklātienes) maksas studiju programmās ieskaita:
1. pēc studiju maksas par pirmo pusgadu samaksas,
2. bez CE sertifikāta vai iestājpārbaudījumu kārtošanas. 
 
 

 

 

Latviešu