Pieņemšanas laiki

 

Direktores pieņemšanas laiki:
   
Otrdienas 16.00–18.00
Piektdienas 10.00–12.00
RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta pieņemšanas laiki:
   
Pirmdiena 14.00–19.00
Otrdiena 14.00–19.00
Trešdiena 10.00–16.00
Ceturtdiena 14.00–19.00
Piektdiena 10.00–16.00

 

Latvian